Pomoc prawna

Włochy

Autor treści:
Włochy

Pomoc prawna regulowana jest dekretem prezydenckim nr 115 z dnia 30 maja 2002 r. (tekst skonsolidowany przepisów ustawowych oraz regulacji dotyczących opłat sądowych); odpowiednie przepisy znajdują się w załączniku PDF (256 Kb) it.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7528

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Włochy

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Organ wyłącznie odpowiedzialny we Włoszech:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06.6885.2633

Faks: +39 06.6889.7528

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Włochy

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej włoski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Z organami tymi można skomunikować się na trzy sposoby:

1) e-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) list polecony na następujący adres:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Włochy

3) faks: +39 06 6889 7528

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Włoski, angielski, francuski

Ostatnia aktualizacja: 21/07/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.