Pomoc prawna

Włochy

Autor treści:
Włochy

Pomoc prawna regulowana jest dekretem prezydenckim nr 115 z dnia 30 maja 2002 r. (tekst skonsolidowany przepisów ustawowych oraz regulacji dotyczących opłat sądowych); odpowiednie przepisy znajdują się w załączniku PDF (256 Kb) it.


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Włochy

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: +39 06 6885 2633

Faks: +39 06 6889 7528

Email: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 - 00186 Rome, Włochy

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Organ wyłącznie odpowiedzialny we Włoszech:

Ministero della Giustizia (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia (Wydział Spraw Sądowych)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria
(Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowych i Współpracy Sądowej)

Ufficio I – Cooperazione giudiziaria internazionale
(Biuro I – Międzynarodowa Współpraca Sądowa)

Tel.: +39 06 6885 2633, +39 06 6885 2305, +39 06 6885 2180

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70–00186 Roma

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski można przesyłać na dwa sposoby:

1. pocztą elektroniczną: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2. listem poleconym na następujący adres:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Dipartimento Affari di Giustizia (Wydział Spraw Sądowych)

Direzione Generale degli Affari internazionali e della Cooperazione giudiziaria
(Dyrekcja Generalna ds. Międzynarodowych i Współpracy Sądowej)

Ufficio I – Cooperazione giudiziaria internazionale
(Biuro I – Międzynarodowa Współpraca Sądowa)

Via Arenula, 70–00186 Roma

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Włoski, angielski, francuski

Ostatnia aktualizacja: 04/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.