Pomoc prawna

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Uprzejmie informuję, że Niderlandy wdrożyły dyrektywę WE w ramach istniejącej ustawy o pomocy prawnej. Dokonano tego za pomocą Ustawy z dnia 19 lutego 2005 r. (Stb. 2005, 90), która weszła w życie w dniu 2 marca 2005 r. Od tego momentu nowy art. 23 lit. a)-k) zawiera przepisy w zakresie pomocy prawnej w sprawach transgranicznych. Było to oczywiście możliwe już wcześniej, gdy wystąpił obowiązek wdrożenia dyrektywy do niderlandzkiego systemu prawnego, czyli od dnia 30 listopada 2004 r. (angielski PDF (28 Kb) en) (niderlandzki PDF (211 Kb) nl)


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niderlandy

Pomoc prawna


*pole musi zostać wypełnione

Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret drugie – Właściwość miejscowa organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

W sprawach dotyczących jedynie Niderlandów właściwość Rady obejmuje jedynie zachodnią część kraju, natomiast w sprawach transgranicznych („europejskich”) Rada w Hadze posiada jurysdykcję na cały kraj.

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Można je przesyłać faksem lub tradycyjną drogą pocztową. Poza wnioskami nadesłanymi pocztą elektroniczną (które często bywają niepełne).

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Wnioski można składać w języku niderlandzkim i angielskim. Rada przyjmuje również wnioski sporządzone w językach francuskim i niemieckim.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.