Pomoc prawna

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Aby uzyskać dostęp do treści ustawy nr 34/2004 PDF (240 Kb) pt z dnia 29 lipca 2004 r. i dekretu z mocą ustawy nr 71/2005 PDF (240 Kb) pt z dnia 17 marca 2005 r. (obie ustawy w języku portugalskim), należy kliknąć na linki.


Art. 14 ust. 2 tiret pierwsze – Nazwy i adresy organów przyjmujących i przekazujących wnioski

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 14 ust. 2 tiret trzecie – Sposoby odbioru, którymi organy te dysponują

Wnioski można składać osobiście, faksem lub drogą pocztową.

Art. 14 ust. 2 tiret czwarte – Języki, które mogą być użyte do wypełnienia wniosku

Osoby, które zamieszkują w innym państwie członkowskim UE, ale chciałyby skorzystać z pomocy prawnej w sprawach, w których jurysdykcja przysługuje sądom portugalskim, mogą składać wnioski w języku portugalskim lub angielskim.

Ostatnia aktualizacja: 21/09/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.