Asistenţă juridică

Austria

Conținut furnizat de
Austria

Legislația națională  PDF (192 Kb) de


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Austria

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea responsabilă cu transmiterea cererilor de asistență judiciară privind proceduri desfășurate într-un alt stat membru este tribunalul de district austriac în a cărei rază teritorială de competență își are reședința solicitantul. În cazul în care solicitantul dispune de un reprezentant legal, este competent și tribunalul de district în a cărei rază teritorială își are reședința reprezentantul legal al solicitantului.

Agenția de primire a cererilor de asistență judiciară din partea unui alt stat membru este instanța austriacă în fața căreia procedura la care se referă cererea este sau a fost pendinte în primă instanță. În cazul în care procedura nu este încă pendinte în Austria, agenția de primire este tribunalul de district în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința obișnuită pârâtul sau Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunalul de District Viena-Centru).

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Mijloacele de comunicare disponibile prin care aceste autorități pot primi cererile:

poștă și fax.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limbile în care poate fi completat formularul:

germană și engleză.

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.