Asistenţă juridică

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Legea nu definește competența teritorială a birourilor de asistență juridică. Birourile de asistență juridică sunt organizate în cadrul fiecărui barou de către Consiliul Baroului. Pentru fiecare circumscripție judiciară există cel puțin un birou de asistență juridică.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Birourile de asistență juridică și Serviciul Public Federal de Justiție pot primi cererile prin poștă.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Serviciul Public Federal de Justiție acceptă cererile redactate în franceză, neerlandeză și germană. Nu sunt acceptate cererile redactate în alte limbi.

Ultima actualizare: 28/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.