Asistenţă juridică

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea competentă care transmite și primește cereri în Republica Croația este:

Ministerul Justiției și Administrației Republicii Croația (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Site-ul web: https://mpu.gov.hr/

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Ministerul Justiției și Administrației Republicii Croația este autoritatea competentă pentru întreg teritoriul Republicii Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

În Republica Croația sunt acceptate cererile transmise prin poștă.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

În cazul în care o parte domiciliată sau rezidentă într-un stat membru al Uniunii Europene solicită asistență judiciară într-un litigiu transfrontalier înaintea unei instanțe din Republica Croația, formularele și documentele relevante trebuie să fie traduse în limba croată. În cazul în care o parte care își are domiciliul sau reședința în Republica Croația solicită asistență judiciară într-un litigiu transfrontalier înaintea unei instanțe dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, formularul de cerere și documentele însoțitoare vor fi traduse de Ministerul Justiției și Administrației în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru relevant al Uniunii Europene și ale autorității competente care le primește.

Ultima actualizare: 02/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.