Asistenţă juridică

Croaţia

Conținut furnizat de
Croaţia

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Autoritatea competentă din Republica Croația căreia i se transmit și care primește cererile este:

Ministerul de Justiție al Republicii Croația (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Site internet: http://www.mprh.hr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

Ministerul de Justiție al Republicii Croația este autoritatea competentă pe întreg teritoriul Republicii Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile pot fi transmise prin poștă în Republica Croația.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini croată a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi.

În cazul în care o parte care are reședința sau domiciliul într-un stat membru al Uniunii Europene solicită asistență judiciară într-un proces transfrontalier care se judecă de o instanță din Republica Croația, cererile și documentele relevante trebuie depuse în limba croată. În cazul în care o parte care are reședința sau domiciliul în Republica Croația solicită asistență judiciară într-un proces transfrontalier care se judecă de o instanță dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, cererea și documentele care o însoțesc vor fi traduse de către Ministerul Justiției în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale respectivului stat membru al Uniunii Europene, precum și în limba oficială a autorității competente destinatare.

Ultima actualizare: 25/08/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.