Asistenţă juridică

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritatea competentă să transmită cererile formulate de persoanele cu domiciliul sau cu rezidența obișnuită în Cipru este Ministerul Justiției și al Ordinii Publice.

Autoritatea competentă să primească cererile formulate de persoanele cu domiciliul sau cu rezidența obișnuită în alt stat membru decât Cipru este Ministerul Justiției și al Ordinii Publice.

Adresă: Ministerul Justiției și Ordinii Publice

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tel.: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Întregul teritoriu al Republicii Cipru.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Prin poștă, e-mail sau fax

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Elenă și engleză

Ultima actualizare: 12/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.