Asistenţă juridică

Estonia

Conținut furnizat de
Estonia

Directiva 2003/8/CE a Consiliului a fost transpusă în dreptul estonian prin Legea privind asistența judiciară, care a intrat în vigoare la 1 martie 2005.


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Estonia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Condițiile pentru formularea unei cereri de asistență judiciară sunt prevăzute în secțiunea 10 din Legea privind asistența judiciară.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile de asistență judiciară trebuie formulate în scris și transmise instanței regionale (maakohus) competente. Formularul de cerere este disponibil pe site-ul internet al Ministerului de Justiție, precum și la sediul tuturor instanțelor și în cabinetele de avocatură.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile de asistență judiciară trebuie formulate în limba estonă. Cererile pot fi formulate și în limba engleză în cazul în care asistența judiciară este solicitată de către o persoană fizică având reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau de către un cetățean ori o persoană juridică dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene. Cererile înaintate instanței într-o altă limbă se înapoiază solicitantului.

Ultima actualizare: 29/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.