NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Asistenţă juridică

Franţa

Conținut furnizat de
Franţa

Textele referitoare la dreptul național privind ajutorul judiciar sunt Legea 91-647 și Decretul 91-1266.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

Adresa administrativă: 13, place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01; Franța

Tel.: +33 1 70 22 74 12

E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Zonele geografice de competență sunt Franța metropolitană, departamentele de peste mări (Guadalupa, Martinica, Mayotte, Guyana și Réunion), precum și Saint-Pierre și Miquelon.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Prin poștă, la următoarea adresă:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

Franța

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererile trebuie redactate exclusiv în limba franceză.

Ultima actualizare: 17/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.