NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
  Swipe to change

  Asistenţă juridică

  Franţa

  Conținut furnizat de
  Franţa

  Textele referitoare la dreptul național privind ajutorul judiciar sunt Legea 91-647 și Decretul 91-1266.


  GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

  Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

  Franţa

  Asistență juridică


  *mențiuni obligatorii

  Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  Adresa administrativă: 13, place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01; Franța

  Tel.: +33 1 70 22 74 12

  E-mail: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

  Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

  Zonele geografice de competență sunt Franța metropolitană, departamentele de peste mări (Guadalupa, Martinica, Mayotte, Guyana și Réunion), precum și Saint-Pierre și Miquelon.

  Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

  Prin poștă, la următoarea adresă:

  Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

  13, place Vendôme

  75042 Paris CEDEX 01

  Franța

  Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

  Cererile trebuie redactate exclusiv în limba franceză.

  Ultima actualizare: 17/02/2020

  Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.