Asistenţă juridică

Germania

Conținut furnizat de
Germania

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Instanța competentă pentru cererile care trebuie trimise este tribunalul cantonal (Amtsgericht) în raza teritorială a căruia își are domiciliul (Wohnsitz) sau reședința obișnuită (gewöhnlicher Aufenthalt) solicitantul. Guvernele landurilor pot decide, prin intermediul unui regulament (Rechtsverordungen), să încredințeze unui singur tribunal cantonal sarcinile de instanță solicitată aferente circumscripțiilor mai multor tribunale cantonale. În Renania de Nord-Westfalia, autoritățile competente să primească și să transmită cererile de asistență judiciară transfrontalieră (Prozesskostenhilfe) prezentate de persoanele fizice și să transmită cererile de consiliere transfrontalieră (Beratungshilfe) sunt tribunalele cantonale care au sediul în același loc ca instanța regională (Landgericht).

În conformitate cu articolul 21 alineatul (1) prima teză din Legea privind obligațiile de întreținere cu elemente de extraneitate (Auslandsunterhaltgesetz — AUG), autoritatea care transmite cererile de asistență judiciară transfrontalieră în cazul obligațiilor de întreținere este tribunalul cantonal din circumscripția instanței regionale superioare (Oberlandesgericht) în jurisdicția căreia își are reședința obișnuită solicitantul.

Adresa furnizată trebuie să fie adresa poștală specială pentru clienții mari (Großkundenadresse, constând dintr-un cod poștal și localitate), dacă este disponibilă, în caz contrar — sau chiar în plus — căsuța poștală (Postfachadresse). Pe corespondență ar trebui să se menționeze adresa poștală specială pentru clienții mari, în caz contrar, căsuța poștală. Pentru curieratul rapid și pachete (inclusiv cele mici) ar trebui să se utilizeze doar adresa completă.

Cererile de asistență în legătură cu cheltuielile de judecată sunt soluționate de instanța care instrumentează cauza sau care execută hotărârile.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Se pot folosi următoarele mijloace de comunicare:

pentru primire și expediere - poșta (inclusiv serviciile de poștă privată) și faxul.

pentru comunicările informale: telefon și e-mail (în cazul în care acest se indică acest lucru).

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba germană

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.