Asistenţă juridică

Irlanda

Conținut furnizat de
Irlanda

Legislație națională  PDF (60 Kb) en


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Irlanda

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Denumirea și adresa autorității expeditoare sau primitoare competente:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Irlanda

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Razele teritoriale de competență: Irlanda.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Mijloacele de care dispune pentru a primi cererea: prin poștă și prin depunerea online a cererii la adresa https://www.legalaidboard.ie/en/

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii: engleza.

Limba oficială a instituțiilor comunitare pe care autoritatea o acceptă pe lângă limba proprie: franceza.

Ultima actualizare: 04/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.