Asistenţă juridică

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Această materie este reglementată de Decretul prezidențial (D.P.R.) nr. 115 din 30 mai 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) [text unic al dispozițiilor legislative și normative privind cheltuielile judiciare], din care vă prezentăm atașat normele relevante  PDF (256 Kb) it.


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Italia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2633

Fax: 0039 06.6889.7528

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Competența națională unică a

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Tel.: 0039 06.6885.2633

Fax: 0039 06.6889.7528

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula 70 – 00186 Roma

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: englezăfranceză.

Autoritățile dispun de trei mijloace de comunicare pentru primirea cererilor:

1) E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

2) Trimitere prin scrisoare recomandată la următoarea adresă:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula 70 – 00186 Roma

3) Transmitere prin fax la nr. 0039 0668897528

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba italiană, engleză, franceză

Ultima actualizare: 21/07/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.