Teisinė pagalba

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Nacionalinės teisės aktai PDF (152 Kb) lv


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Teisinės pagalbos administracijos adresas: Pils laukums 4, Riga, LV-1050, el. paštas jpa@jpa.gov.lv. Informacijos telefonu linija (nemokama) 80001801 (teikiama informacija apie teisinės pagalbos administracijos paslaugas ir kaip pildyti formas)

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Perduodančiosios ir gaunančiosios institucijos, t. y. teisinės pagalbos administracijos, teritorinė jurisdikcija apima Latvijos Respubliką.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Kompetentingos institucijos gali būti paprašyta nuspręsti, ar sprendimas suteikti teisinę pagalbą turi būti siunčiamas paštu, ar asmeniškai pristatomas teisinės pagalbos administracijai.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Paraiškos gali būti pildomos latvių kalba.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.