Pravna pomoč

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Nacionalna zakonodaja PDF (152 Kb) lv


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Naslov uprave za pravno pomoč je Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-naslov: jpa@jpa.gov.lv. Telefonska linija za informacije (brezplačna): 80001801 (informacije o storitvah uprave za pravno pomoč in izpolnjevanju obrazcev)

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Ozemeljski obseg pristojnosti organa pošiljatelja/prejemnika, tj. uprave za pravno pomoč, je Republika Latvija.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Pristojni organ se lahko zaprosi, naj odloči, ali se odločba o odobritvi pravne pomoči pošlje po pošti ali osebno dostavi upravi za brezplačno pravno pomoč.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Vloge se lahko izpolnijo v latvijščini.

Zadnja posodobitev: 12/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.