Asistenţă juridică

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Dreptul intern  PDF (152 Kb) lv


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Adresa instituției administrative responsabile cu asistența judiciară este Pils laukums 4, Riga, LV-1050, e-mail: jpa@jpa.gov.lv. Linie telefonică pentru obținerea de informații (gratuită): 80001801 (informațiile furnizate se referă la serviciile instituției administrative responsabile cu asistența judiciară și la modul în care trebuie să se completeze formularele)

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Raza teritorială a competenței autorității de transmitere și a autorității destinatare, și anume a instituției administrative responsabile cu asistența judiciară, este Republica Letonia.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile adresate autorității competente în vederea obținerii de asistență judiciară se pot transmite prin poștă sau pot fi depuse personal la instituția administrativă responsabilă cu asistența judiciară.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Formularul de cerere poate fi completat în limba letonă.

Ultima actualizare: 27/12/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.