Asistenţă juridică

Luxemburg

Conținut furnizat de
Luxemburg

Drept național  PDF (116 Kb) fr


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Luxemburg

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Ministerul Justiției

Adresa administrativă: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Nu se aplică

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Cererile de asistență judiciară sunt primite prin poștă, la adresa Ministerului Justiției, L-2934 Luxemburg.

În cazuri urgente, pentru o soluționare accelerată, cererea de asistență judiciară poate fi trimisă prin fax la următoarele numere:

(352) 22 52 96 sau

(352) 26 68 48 61

Transmiterea prin fax trebuie urmată, cât mai curând posibil, de transmiterea prin poștă a originalului cererii de asistență judiciară.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererea de asistență judiciară adresată Luxemburgului trebuie redactată în una dintre limbile administrative în vigoare, și anume:

  • în luxemburgheză
  • în franceză sau
  • în germană.
Ultima actualizare: 31/03/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.