Asistenţă juridică

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Țările de Jos au transpus directiva prin modificarea legislației existente privind asistența juridică. Mai exact, prin Legea din 19 februarie 2005 (Stb. 2005, 90)  PDF (211 Kb) nl, care a intrat în vigoare la 2 martie 2005. De la această dată, noile articole 23a-23k din legea menționată prevăd acordarea de asistență judiciară în litigiile transfrontaliere din cadrul Uniunii Europene. Această posibilitate exista, evident, de la data la care directiva trebuia să fie transpusă în dreptul olandez, și anume de la 30 noiembrie 2004.


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

În cazul litigiilor strict neerlandeze, Consiliul de la Haga nu este competent decât pentru partea de vest a Țărilor de Jos. În cazul litigiilor transfrontaliere („europene”), Consiliul are jurisdicție asupra întregului teritoriu al Țărilor de Jos.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Cererile pot fi transmise prin fax sau prin poștă. Consiliul pentru asistență juridică de la Haga nu acceptă solicitări trimise doar prin e-mail (care sunt adesea incomplete).

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: germanăenglezăfranceză.

Cererea trebuie redactată în neerlandeză sau în engleză. Se acceptă însă și cereri în franceză sau germană.

Ultima actualizare: 13/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.