Rechtsbijstand

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Nederland heeft de EG-Richtlijn geïmplementeerd door middel van een aanpassing van de bestaande Wet op de rechtsbijstand. Dit is gebeurd bij de Wet van 19 februari 2005 (Stb. 2005, 90) PDF (211 Kb) nl, die in werking is getreden op 2 maart 2005. Sinds die datum voorzien de nieuwe artikelen 23a tot en met 23k in de verlening van rechtsbijstand in grensoverschrijdende geschillen binnen de Europese Unie. Uiteraard was dit al mogelijk vanaf de datum waarop de richtlijn in Nederlands recht moest zijn omgezet, namelijk 30 november 2004.


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Artikel 14, lid 2, eerste streepje — de benaming en het adres van de bevoegde ontvangende of verzendende autoriteiten

Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Lijst van bevoegde instanties

Artikel 14, lid 2, tweede streepje — de territoriale bevoegdheid van de verzendende en ontvangende autoriteiten

In strikt Nederlandse geschillen is deze Raad alleen bevoegd voor het westelijke deel van Nederland. Maar in grensoverschrijdende ("Europese") geschillen is de Raad voor Rechtsbijstand te ‘s‑Gravenhage bevoegd voor het gehele Nederlandse grondgebied.

Artikel 14, lid 2, derde streepje — de middelen waarover zij beschikken om verzoeken te ontvangen

Verzoeken kunnen worden ingediend per fax of per post. De Raad voor Rechtsbijstand te ‘s‑Gravenhage aanvaardt niet alleen verzoeken per e‑mail (die vaak onvolledig zijn).

Artikel 14, lid 2, vierde streepje — de talen die kunnen worden gebruikt om het verzoek in te vullen

Het verzoek moet in het Nederlands of het Engels worden gedaan. Maar ook verzoeken die in het Frans of het Duits worden gedaan.

Laatste update: 28/06/2016

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.