Asistenţă juridică

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Legislația națională PDF (64 Kb) pl


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Polonia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Autoritățile de trimitere sunt instanțele regionale (sądy okręgowe).

Autoritățile de primire:

Ministerul Justiției
Departamentul de cooperare internațională și drepturile omului

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varșovia

Tel./fax: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-mail: dwmpc@ms.gov.pl

Și instanțele districtuale (sądy rejonowe) și cele regionale sunt autorități de primire.

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Competența teritorială a autorităților de trimitere:

Cererile de asistență judiciară care urmează să fie transferate unui alt stat membru se depun la instanța regională competentă în raza teritorială a căreia își are domiciliul sau de reședința obișnuită solicitantul.

Competența teritorială a autorităților de primire:

În temeiul articolul 8 alineatul (1) din Legea din 17 decembrie 2004 privind dreptul la asistență juridică în cadrul procedurilor civile în statele membre ale Uniunii Europene (Jurnalul Oficial 2005, nr. 10, punctul 67), cererile de asistență judiciară pot fi depuse direct la instanța judecătorească competentă să examineze cererea (și anume, instanța în fața căreia acțiunea în constatare este în curs de desfășurare sau urmează să fie inițiată), sau, în cazul în care cererea de asistență judiciară este în faza de executare, instanța districtuală competentă de la locul executării.

Pentru toate cererile de asistență judiciară prezentate instanțelor poloneze de către solicitanții cu domiciliul sau reședința obișnuită în alte state membre ale UE, autoritatea de primire cu competență teritorială este Ministerul Justiției.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Metodele de primire a cererilor.

Cererile pot fi depuse direct la autoritatea de trimitere sau prin poștă.

Cererile pot fi depuse direct la autoritatea de primire sau prin poștă.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Autoritățile de trimitere: Cererea trebuie să fie redactate în limba polonă și într-una din limbile oficiale ale instituțiilor Comunității acceptată de către statul membru al UE căruia urmează să îi fie transmisă cererea.

Autoritățile de primire: Cererea trebuie să fie redactată în limba polonă sau limba engleză.

Limbile oficiale ale instituțiilor Comunității, altele decât cele din Polonia, care sunt acceptate de autoritățile poloneze: Engleza.

Ultima actualizare: 05/06/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.