Asistenţă juridică

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Reglementare națională: Legea privind asistența judiciară

Legea nr. 327/2005 PDF (328 Kb) sk privind acordarea de asistență judiciară, prin care Republica Slovacă a transpus Directiva privind acordarea de asistență judiciară, se aplică de la 1 ianuarie 2006.


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovacia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

Cererile se depun sau se transmit biroului din cadrul Centrului de asistență judiciară din localitatea în care își are domiciliul permanent sau temporar solicitantul.

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Teritoriul geografic care ține de competența a Centrului de asistență judiciară: Republica Slovacă.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Mijloace de comunicare:

  • cererile se pot depune personal la unul dintre birourile centrului
  • cererile se pot trimite prin poștă, pe adresa unuia dintre birourile centrului.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Limba în care se poate redacta cererea: slovacă.

Ultima actualizare: 22/06/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.