Asistenţă juridică

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

Directiva 2003/8/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme minime privind asistența judiciară acordată în astfel de litigii.

Informațiile de mai jos sunt furnizate în temeiul articolului 14 alineatul (4) și al articolului 21 alineatul (1) din directiva menționată.

Directiva menționată a fost transpusă prin următoarele dispoziții ale dreptului național PDF (1693 Kb) sv:

A se vedea tabelul corelativ din anexa 1 și textul legislativ din anexele 2 și 3. Dispozițiile au intrat în vigoare la 1 noiembrie 2004.

În plus, Suedia își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul directivei prin intermediul următoarelor prevederi: Legea privind asistența judiciară (rättshjälpslagen, 1996:1619, anexa 4); Ordonanța privind asistența judiciară (rättshjälpsförordningen, 1997:404, anexa 5); capitolul 5 articolele 6 și 8, capitolul 33 articolul 9 și capitolul 36 articolul 24 din Codul de procedură judiciară (rättegångsbalken, anexa 6); articolele 26, 50 și 52 din Codul de procedură administrativă (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, anexa 7); articolul 8 din Legea privind administrația (förvaltningslagen, 1986:223, anexa 8); și articolul 48 din Legea privind aspectele judiciare (lagen om domstolsärenden, 1996:242, anexa 9).


Articolul 14 alineatul (2) prima liniuță - denumirile și adresele autorităților expeditoare sau primitoare competente

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini suedeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

- Ministerul Justiției (Justitiedepartementet)

Faceți clic pe linkul de mai jos pentru a vizualiza toate autoritățile competente care au legătură cu acest articol.
Lista autorităților competente

Articolul 14 alineatul (2) a doua liniuță - razele teritoriale aflate în competența acestora

Nu este cazul.

Articolul 14 alineatul (2) a treia liniuță - mijloacele de care dispun pentru a primi cererea

Ministerul Justiției poate să accepte o cerere de asistență judiciară transmisă prin poștă, serviciu de curierat sau fax ori prin alte mijloace, convenite de la caz la caz.

Articolul 14 alineatul (2) a patra liniuță - limbile care pot fi utilizate pentru completarea cererii

Cererea poate fi formulată în limba suedeză sau engleză (a se vedea articolele 11c-d din Ordonanța privind asistența judiciară).

Ultima actualizare: 30/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.