Pravna pomoč

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Organ, pristojen za pošiljanje vlog, ki jih vložijo osebe, ki imajo stalno ali običajno prebivališče na Cipru, je ministrstvo za pravosodje in javni red.

Organ, pristojen za sprejemanje vlog, ki jih vložijo osebe, ki imajo stalno ali običajno prebivališče v državi članici, ki ni Ciper, je ministrstvo za pravosodje in javni red.

Naslov: Ministrstvo za pravosodje in javni red

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Telefon: +357 22805950

Telefaks: +357 22518356

E-naslov: registry@mjpo.gov.cy

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Celotno ozemlje Republike Ciper

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Po pošti, elektronski pošti ali telefaksu

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Grščina in angleščina

Zadnja posodobitev: 04/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.