Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2024.

Pravna pomoč

Anglija in Wales

Vsebino zagotavlja
Anglija in Wales

Skladnost z Direktivo o pravni pomoči v Združenem kraljestvu

Člen 15 – Obravnavanje vlog

Računalniški sistemi organov za pravno pomoč Združenega kraljestva zagotavljajo, da so vložniki obveščeni, ko so vloge prejete in ko se v zvezi z vlogami sprejmejo kakršne koli odločitve.

Ustrezni organi vedno navedejo razloge za vse celotne ali delne zavrnitve vlog.

Za večino oblik pravne pomoči v Angliji in Walesu obstaja pravica do pritožbe na neodvisni pravni odbor izkušenih pravnikov, ki izhajajo iz zasebne prakse. Postopki za proučitev zavrnitve vlog za civilno pravno pomoč se izvajajo tudi na Škotskem. Vse zavrnitve pravne pomoči v Združenem kraljestvu lahko izpodbijajo sodišča s pomočjo sodne presoje.

Člen 16 – Standardni obrazec

V Angliji in Walesu bo standardni obrazec, ki se uvede na podlagi te direktive, vložnikom dal pravico do kakršnih koli potrebnih predpravdnih nasvetov. Kot pri katerem koli drugem vložniku se lahko pred začetkom zastopanja na sodišču zahtevajo dodatni podatki ali dodatni obrazci. Odvetnik, ki svetuje na začetku, bo pomagal stranki pri pripravi kakršnih koli zahtevanih dodatnih podatkov ali obrazcev za vlogo.

Škotska bo sprejela standardni obrazec vloge za civilno pravno pomoč za zastopanje od novembra 2004, vendar še ne more uvesti ukrepov, ki ji bodo omogočali, da bo sprejemala vloge za predpravdne nasvete in pomoč v skladu z Direktivo. Vendar obstoječa shema za svetovanje in pomoč omogoča, da so čezmejnim vložnikom ne glede na državljanstvo ali stalno prebivališče na voljo predpravdni nasveti.

Poleg standardnih obrazcev v skladu s to direktivo bo Združeno kraljestvo seveda sprejemalo vloge za pravno pomoč od oseb, ki bodo za vloge v čezmejnih zadevah uporabljale obrazce svoje države.

Končne določbe

V zvezi s členom 18 so popolne informacije in navodila o pravni pomoči v Združenem kraljestvu na voljo na naslednji spletni strani:

Komisija za pravne storitve za Anglijo in Wales (Legal Services Commission for England and Wales): http://www.legalservices.gov.uk/

Odbor za pravno pomoč za Škotsko (Legal Aid Board for Scotland): http://www.slab.org.uk/

Komisija za pravne storitve za Severno Irsko (Northern Ireland Legal Services Commission): http://www.nilsc.org.uk/

Obvestilo o prenosu Direktive o pravni pomoči za izvajanje v Združenem kraljestvu (Transposition Note for Implementation in The United Kingdom of the Legal Aid Directive)  PDF (104 Kb) en


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vloge sprejemamo po pošti (vključno z izmenjavo dokumentov) ali elektronski pošti na navedeni naslov. Prav tako sprejemamo zahtevke odvetnikov za nujne ukrepe v imenu strank pred oddajo in odločitvijo za dejansko vlogo za civilno pravno pomoč.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Sprejete bodo vloge v angleščini.  Ekipa centralne službe za stranke lahko poskrbi za prevode vlog ali dokumentov, če to zahteva organ prejemnik.

Zadnja posodobitev: 15/12/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.