Pravna pomoč

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

Direktiva Sveta 2003/8/ES je bila v estonsko zakonodajo prenesena z zakonom o državni pravni pomoči, ki je začel veljati 1. marca 2005.


Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Pogoji za vložitev prošnje za državno pravno pomoč so določeni v členu 10 zakona o državni pravni pomoči.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Prošnje za državno pravno pomoč je treba vložiti pri pristojnem okrajnem sodišču v pisni obliki. Obrazec prošnje je na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje ter na vseh sodiščih in v odvetniških pisarnah.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Prošnje za državno pravno pomoč je treba vložiti v estonščini. Prošnje se lahko vložijo tudi v angleščini, če za pravno pomoč zaproša fizična oseba s prebivališčem v drugi državi članici Evropske unije ali državljan ali pravna oseba druge države članice Evropske unije. Prošnje, vložene pri sodišču v drugih jezikih, se vrnejo prosilcu.

Zadnja posodobitev: 29/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.