Pravna pomoč

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Pravna pomoč je urejena z dekretom predsednika republike (DPR) št. 115 z dne 30. maja 2002 (prečiščeno besedilo zakonodajnih določb in predpisov o sodnih taksah), katerega ustrezne določbe so priložene PDF (256 Kb) it.


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Italija

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministrstvo za pravosodje)

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Telefon: +39 06 6885 2633

Telefaks: +39 06 6889 7528

E-naslov: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Roma, Italia

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Pristojno izključno v Italiji

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Telefon: +39 06 6885 2633

Telefaks: +39 06 6889 7528

E-naslov: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Roma, Italia

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščinafrancoščina.

Z zadevnimi institucijami je mogoče komunicirati na naslednje tri načine:

(1) elektronska pošta: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

(2) priporočena pošiljka na naslednji naslov:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Affari di Giustizia

Direzione Generale degli Affari Internazionali

e della Cooperazione Giudiziaria

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma, Italia

(3) po telefaksu na št.: +39 06 6889 7528

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

italijanščina, angleščina, francoščina

Zadnja posodobitev: 21/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.