Pravna pomoč

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

Nacionalna zakonodaja PDF (1016 Kb) lt


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Litva

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Služba pravne pomoči, ki jo zagotavlja država (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba), kot pristojni prejemni in predajni organ izvaja svoje pristojnosti na celotnem ozemlju Republike Litve.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Vsi dovoljeni načini (pošta, telefaks, elektronska komunikacijska sredstva).

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Opozoriti je treba, da morajo biti vloge za pravno pomoč in dokumenti, ki potrjujejo pravico osebe do prejemanja pravne pomoči, ki jo zagotavlja država, in ki se predložijo prejemni instituciji, prevedeni v litovščino ali angleščino.

Zadnja posodobitev: 07/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.