Pravna pomoč

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Nizozemska je prenesla Direktivo ES v obstoječi Zakon o pravni pomoči. To je se je naredilo z zakonom z dne 19. februarja 2005 (Stb. 2005, 90), ki je začel veljati 2. marca 2005. Od tega datuma novi členi 23a–23k določajo pravno pomoč v evropskih čezmejnih zadevah. Ta možnost je seveda obstajala že pred datumom prenosa direktive 30. novembra 2004 v nizozemski pravni sistem. (angleščina PDF (28 Kb) en) (nizozemščina PDF (211 Kb) nl)


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nizozemska

Pravna pomoč


*obvezen vnos

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

V izključno nizozemskih zadevah ima ta Svet pristojnost le na zahodnem delu Nizozemske. Toda v čezmejnih („evropskih“) zadevah ima Svet iz Haaga osrednjo pristojnost za celo državo.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Vloge se lahko pošljejo po telefaksu ali navadni pošti. Svet iz Haaga ne sprejema le vlog, ki so poslane po elektronski pošti (ki so pogosto nepopolne).

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Jezika za vlogo sta nizozemščina in angleščina. Ampak tudi vloge, izpolnjene v francoščini ali nemščini.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.