Pravna pomoč

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Člen 14(2), prva alinea – Imena in naslovi pristojnih prejemnih ali predajnih organov

Prejemni in predajni organ vlog za Republiko Slovenijo je:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386) 1 369 53 42

Faks: (+386) 1 369 57 83

E-pošta: gp.mp@gov.si

Člen 14(2), druga alinea – Geografska območja pristojnosti prejemnih ali predajnih organov

Geografska območja njihove pristojnosti:

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za ozemlje Republike Slovenije.

Člen 14(2), tretja alinea – Sredstva, ki so na voljo za prejem vlog

Sredstva, preko katerih so na voljo za prejem vlog:

Vloge za pravno pomoč morajo prispeti po pošti.

Člen 14(2), četrta alinea – Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vlog

Jeziki, ki se smejo uporabljati za izpolnjevanje vloge: slovenščina.

Zadnja posodobitev: 30/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.