В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.
Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда

Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Обединено кралство

Съдържание, предоставено от
Обединено кралство