Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испанскичешкидатскинемскиестонскигръцкифренскихърватскииталианскилатвийскилитовскиунгарскималтийскинидерландскиполскипортугалскирумънскисловашкисловенскифинскишведски вече са преведени.
  Swipe to change

  Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

  Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 44/2001

  Обща информация

  Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, включително Дания, която е сключила с Европейската общност паралелно споразумение във връзка с Регламент (ЕО) № 44/2001 (Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела). Посоченото споразумение влезе в сила на 1 юли 2007 г.

  Решенията, постановени в една държава членка, се признават в останалите държави членки без изискване за специално производство.

  Съдебно решение, постановено в една държава членка и подлежащо на изпълнение в нея, се изпълнява в друга държава членка, когато по искане на някоя от заинтересуваните страни е обявено за изпълняемо в последната. Съгласно предвиденото в член 39 от Регламента молбата за деклариране на решението за изпълняемо се подава пред съда или компетентния орган, нотифициран от държавата членка. Съгласно член 43, параграф 2 и член 44 от Регламента решението по молбата за декларация за изпълняемост може да се обжалва пред съда, нотифициран от държавата членка.

  Регламент (ЕО) № 44/2001 беше заменен с Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Регламент „Брюксел І“ (преработен текст) считано от 10 януари 2015 г. Новият регламент се прилага само по отношение на съдебни производства, които са образувани, автентични актове, които са официално съставени или вписани, и съдебни спогодби, които са одобрени или сключени на или след 10 януари 2015 г. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 44/2001 продължават да се прилагат спрямо съдебните решения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани преди 10 януари 2015 г., спрямо автентичните актове, официално съставени или вписани преди тази дата, както и спрямо съдебните спогодби, одобрени или сключени преди тази дата, които попадат в приложното поле на посочения регламент.

  Регламент (ЕС) № 1215/2012 се прилага за Дания по силата на Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела. Необходимите законодателни промени в Дания влязоха в сила на 1 юни 2013 г.

  В регламента са предвидени два формуляра.

  Нотификациите, изпратени от държавите членки съгласно членове 75 и 76 от Регламент № 1215/2012, са достъпни тук.

  Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

  Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

  Връзки по темата

  АРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


  ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

  Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

  Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


  *задължително поле
  Последна актуализация: 17/11/2021

  Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.