Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Článek 54 zákona o řešení kolize norem s předpisy jiných zemí v určitých vztazích (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima);

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

Městské soudy (općinski sudovi) v občanských věcech, Městský občanskoprávní soud v Záhřebu (Općinski građanski sud u Zagrebu) a obchodní soudy (trgovački sudovi) v obchodních věcech;

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

Opravné prostředky se mohou prostřednictvím příslušných městských soudů podat k příslušným okresním soudům v občanských věcech a v obchodních věcech se opravné prostředky podávají k Nejvyššímu obchodnímu soudu Chorvatské republiky (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) prostřednictvím příslušných obchodních soudů.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

Odvolání se podává k Nejvyššímu soudu Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Poslední aktualizace: 14/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.