Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

– na Kypru: čl. 21 odst. 2 zákona o soudech č. 14 z roku 1960, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

– na Kypru před okresním soudem (Επαρχιακό Δικαστήριο) nebo, v případě soudního rozhodnutí ve věcech výživného, před soudem pro rodinu (Οικογενειακό Δικαστήριο).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

– na Kypru před okresním soudem (Επαρχιακό Δικαστήριο) nebo, v případě soudního rozhodnutí ve věcech výživného, před soudem pro rodinu (Οικογενειακό Δικαστήριο).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

– na Kypru opravný prostředek k správnímu soudu (Διοικητικό Δικαστήριο).

Poslední aktualizace: 22/05/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.