Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Slovinsko

Obsah zajišťuje
Slovinsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Slovinsku: čl. 48 odst. 2 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním řádu (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) ve vztahu k čl. 47 odst. 2 zákona o občanském právu procesním (Zakon o pravdnem postopku) a čl. 58 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním řádu (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) ve vztahu k čl. 57 odst. 1 a čl. 47 odst. 2 zákona o občanském právu procesním (Zakon o pravdnem postopku).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- ve Slovinsku u okrožno sodišče.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- ve Slovinsku u okrožno sodišče.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- ve Slovinsku opravný prostředek u Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Poslední aktualizace: 12/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.