Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Švédsku: kapitola 10 § 3 odst. 1 první věta občanského soudního řádu (rättegångsbalken).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- okresní soud (tingsrätt).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- okresní soud (tingsrätt), odvolací soud (hovrätt) nebo Nejvyšší soud (Högsta domstolen).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- okresní soud (tingsrätt), odvolací soud (hovrätt) nebo Nejvyšší soud (Högsta domstolen).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Poslední aktualizace: 24/01/2022

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.