På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.
Denne side er stadig under oversættelse. Vi beklager

Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Det Forenede Kongerige

Indholdet er leveret af
Det Forenede Kongerige