Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Bryssel I -asetus


*pakollinen kenttä

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Bulgarialaiset tuomioistuimilla ja muilla viranomaisilla on kansainvälinen toimivalta, kun hakija tai kantaja on Bulgarian kansalainen tai oikeushenkilö, joka on rekisteröitynyt Bulgarian tasavallan alueelle (kansainvälisen yksityisoikeuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohta).

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Tuomion tai muun toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun asiakirjan täytäntöönpanokelpoisuutta koskeva hakemus on toimitettava maakuntatuomioistuimelle (okrazhen sad) (siviiliprosessilain 623 §:n 1 momentti).

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Määräykseen voi hakea muutosta Sofian muutoksenhakutuomioistuimessa siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentin ensimmäinen virke).

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta oikeudesta (kassaatiotuomioistuimesta) (siviiliprosessilain 623 §:n 6 momentin toinen virke).

Päivitetty viimeksi: 26/11/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.