Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Bryssel I -asetus


*pakollinen kenttä

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Lainvalinnasta tietyissä suhteissa annetun lain (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima) 54 §

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Siviilioikeudellisissa asioissa kunnalliset tuomioistuimet (općinski sud), kauppaoikeudellisissa asioissa Zagrebin kunnallinen siviilituomioistuin (Općinski građanski sud) ja kauppatuomioistuimet (trgovački sud)

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Siviilioikeudellisissa asioissa muutosta voi hakea toimivaltaiselta maakunnalliselta tuomioistuimelta (županijski sud) toimivaltaisen kunnallisen tuomioistuimen välityksellä, kun taas kauppaoikeudellisissa asioissa muutosta haetaan ylimmältä kauppatuomioistuimelta (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) kauppatuomioistuimen välityksellä.

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Muutosta voi hakea Kroatian korkeimmalta oikeudelta (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Päivitetty viimeksi: 14/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.