Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

– Kyproksessa: tuomioistuinlain nro 14/1960 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna.

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

– Kyproksessa ”Επαρχιακό Δικαστήριο” (aluetuomioistuin) tai, jos tuomio koskee elatusvelvollisuutta, ”Οικογενειακό Δικαστήριο” (perhetuomioistuin).

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

– Kyproksessa ”Επαρχιακό Δικαστήριο” (aluetuomioistuin) tai, jos tuomio koskee elatusvelvollisuutta, ”Οικογενειακό Δικαστήριο” (perhetuomioistuin).

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

– Kyproksessa jatkomuutoksenhaku osoitetaan hallintotuomioistuimeen eli ”Διοικητικό Δικαστήριο”.

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.