Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Kreikassa: riita-asioiden oikeudenkäyntilain (Κώδικας πολιτικής δικονομίας) 40 artikla

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Kreikassa, Μουομελές Πρωτοδικείο.

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Kreikassa, Εφετείο.

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Kreikassa, kassaatiovalituksella.

Päivitetty viimeksi: 21/12/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.