Tuomiot siviili- ja kauppaoikeuden alalla - Bryssel I -asetus

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Bryssel I -asetus


*pakollinen kenttä

Liite I - 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut kansalliset toimivaltasäännökset

Slovakiassa: kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelytapasäännöistä annetun lain nro 97/1963 37–37 e §.

Liite II - Tuomioistuimet tai toimivaltaiset viranomaiset, joille 39 artiklassa tarkoitetut hakemukset on osoitettava

Piirituomioistuin (okresný súd), Bratislava III:n kaupungintuomioistuin (Mestský súd Bratislava III), Bratislava IV:n kaupungintuomioistuin (Mestský súd Bratislava IV) ja Košicen kaupungintuomioistuin (Mestský súd Košice).

Liite III - Tuomioistuimet, joille 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakuhakemukset on osoitettava

Piirituomioistuimet (okresné súdy) ja kaupungintuomioistuimet (mestské súdy).

Liite IV - 44 artiklassa tarkoitetun muutoksenhaun johdosta annettua päätöstä koskevat muutoksenhakutavat

Valitus korkeimpaan oikeuteen (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Valitus korkeimpaan oikeuteen tehdään sen piirituomioistuimen välityksellä, jonka päätökseen muutosta haetaan.

Päivitetty viimeksi: 09/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.