Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Bugarski sudovi i druga tijela imaju međunarodnu nadležnost ako je tužitelj ili podnositelj zahtjeva bugarski državljanin ili pravna osoba registrirana u Republici Bugarskoj (članak 4. stavci 1. i 2. Zakonika o međunarodnom privatnom pravu).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti sudske odluke ili drugog akta izdanog u drugoj državi članici Europske unije mora se predati pokrajinskom sudu (okrazhen sad) (članak 623. stavak 1. Zakonika o parničnom postupku).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Protiv odluke može se podnijeti žalba pred Žalbenim sudom u Sofiji (članak 623. točka (b) prva rečenica Zakonika o parničnom postupku).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

Izvorna jezična inačica ove stranice bugarski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Protiv odluke Žalbenog suda u Sofiji može se podnijeti daljnja žalba pred Vrhovnim kasacijskim sudom (članak 623. stavak 6. druga rečenica Zakonika o parničnom postupku).

Posljednji put ažurirano: 26/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.