Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Bugarski sudovi i druga tijela imaju međunarodnu nadležnost ako je tužitelj ili podnositelj zahtjeva bugarski državljanin ili pravna osoba registrirana u Republici Bugarskoj (članak 4. stavci 1. i 2. Zakonika o međunarodnom privatnom pravu).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

Zahtjev za proglašenje izvršivosti sudske odluke ili drugog akta izdanog u drugoj državi članici Europske unije mora se predati pokrajinskom sudu (okrazhen sad) (članak 623. stavak 1. Zakonika o parničnom postupku).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

Protiv odluke može se podnijeti žalba pred Žalbenim sudom u Sofiji (članak 623. točka (b) prva rečenica Zakonika o parničnom postupku).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

Protiv odluke Žalbenog suda u Sofiji može se podnijeti daljnja žalba pred Vrhovnim kasacijskim sudom (članak 623. stavak 6. druga rečenica Zakonika o parničnom postupku).

Posljednji put ažurirano: 18/06/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.