Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Franciji: člena 14 in 15 Civilnega zakonika (Code civil).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

- v Franciji,

(a)    greffier en chef du tribunal de grande instance

(b)   président de la chambre départementale des notaires v primeru zahteve za razglasitev izvr- šljivosti notarske listine.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

- v Franciji,

(a)    cour d’ appel , o odločbah, s katerimi se zahtevi ugodi

(b)   predsedujoči sodnik tribunal de grande instance o odločbah, s katerimi se zahtevo zavrne.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Franciji, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 13/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.