Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

– u Francuskoj: članci 14. i 15. Građanskog zakonika (Code civil).

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Francuskoj:

(a) glavni tajnik suda kombinirane nadležnosti

(b) predsjednik javnobilježničke komore ili, u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, njegov zamjenik imenovan iz redova članova vijeća, ako se zahtjevom traži da se javna isprava proglasi izvršivom.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Francuskoj:

(a) žalbeni sud ako je riječ o odlukama kojima se prihvaća zahtjev

(b) predsjednik suda kombinirane nadležnosti ako je riječ o odlukama kojima se zahtjev odbacuje

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Francuskoj kasacijska žalba.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.