Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Nizozemskoj, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Nizozemskoj:

(a) za tuženika: okružni sud (rechtbank).

(b) za podnositelja zahtjeva: žalbeni sud (gerechtshof).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Nizozemskoj: Vrhovni sud (Hoge Raad).

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.