Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Nizozemskoj, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

– u Nizozemskoj:

(a)      za tuženika: arrondissementsrechtbank

(b)     za podnositelja zahtjeva: gerechtshof.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

Izvorna jezična inačica ove stranice nizozemski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

– u Nizozemskoj, kasacijska tužba.

Posljednji put ažurirano: 16/05/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.