Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Nizozemskoj, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

– u Nizozemskoj:

(a)      za tuženika: arrondissementsrechtbank

(b)     za podnositelja zahtjeva: gerechtshof.

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

– u Nizozemskoj, kasacijska tužba.

Posljednji put ažurirano: 05/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.