Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

Nacionalna su pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2. Uredbe sljedeća:

u Rumunjskoj: članci 1066. – 1082. pod glavom I. „Međunarodna nadležnost rumunjskih sudova” u knjizi VII. „Međunarodni parnični postupak” Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

– u Rumunjskoj, sud (tribunal) (članak 1. stavak 1. članka I/2 Zakona br. 191/2007 o odobravanju Hitne odluke Vlade br. 119/2006 o određenim mjerama nužnima za primjenu odredbi Zajednice od datuma pristupanja Rumunjske Europskoj uniji, kako je izmijenjen); (članak 95. stavak 1. Zakona o parničnom postupku).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

U Rumunjskoj „žalbeni sud” (Curtea de apel) (članak 96. stavak 2. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

žalba (članak 97. stavak 1. Zakona o parničnom postupku)

Posljednji put ažurirano: 14/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.