Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Prilog I. — Pravila o nadležnosti iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 2.

- u Slovačkoj: članci od 37. do 37.e Zakona br. 97/1963 o privatnom međunarodnom pravu i povezani Poslovnik.

Prilog II. — Sudovi ili nadležna tijela kojima se može uputiti zahtjev iz članka 39.

Okružni sud (okresný súd), Općinski sud Bratislava III (Mestský súd Bratislava III), Općinski sud Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV) i Općinski sud u Košicama (Mestský súd Košice).

Prilog III. — Sudovi pred kojima se mogu uložiti pravni lijekovi iz članka 43. stavka 2.

Okružni sudovi (okresné súdy) i općinski sudovi (mestské súdy).

Prilog IV. — Pravni lijekovi koji mogu biti uloženi u skladu s člankom 44.

Preispitivanje žalbe (dovolanie) pred Vrhovnim sudom Slovačke Republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Zahtjevi za preispitivanje žalbe moraju se podnijeti pred okružnim sudom protiv čije se odluke ulaže žalba.

Posljednji put ažurirano: 09/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.